โรงทอ

อุปกรณ์สำหรับโรงทอทุกชนิด

เราเข้าใจว่าธุรกิจโรงทอนั้นมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงตลอด 24 ชม. ซึ่งมีการสึกหลอเยอะ อะไหล่ที่่ต้องใช้เลยจำเป็นต้องมีทั้งคุณภาพที่ดีในราคาที่สมเหตุสมผล นอกจากนี้ เราคำนึงถึงปัจจัยต่างๆที่ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน ไม่ว่าจะเป็นอะไหล่ที่ช่วยลดพลังงาน อะไหล่บางตัวที่สามารถดัดแปลงได้ ฯลฯ

 
 

42,44 Soi Ramintra 1, Ramintra Rd., Anusaovaree, Bangkhen, Bangkok, 10220

©2019 by 2000 V-Group International Co., Ltd. Proudly created with Wix.com