EcoPallet 4-way Double Deck

EcoPallet 4-way Double Deck

ทางเราจาหน่ายพาเลทไม้อัด ทาจากเศษไม้รีไซเคิล ผ่านกรรมวิธีความร้อน ไม่เกิดเชื้อรา
• มาตรฐาน ISPM15
• น้าหนักเบากว่าพาเลทไม้ธรรมดา 60%
• ต้นทุนต่ากว่าพาเลทไม้ธรรมดา
• ช่วยประหยัดค่าขนส่งเนื่องจากน้าหนักเบา
• ช่วยประหยัดพื้นที่เก็บ พาเลทเราซ้อนกัน 50 ชิ้นจะมีความสูงที่ 2 เมตร
• ขอบมน ไม่มีตะปู ไม่ทาให้สินค้าชารุดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากของแหลม
• มีหลากหลายขนาด
• รองรับน้าหนักไดสูงสุด 2500 กก.

    ฿1.00Price
     

    42,44 Soi Ramintra 1, Ramintra Rd., Anusaovaree, Bangkhen, Bangkok, 10220

    ©2019 by 2000 V-Group International Co., Ltd. Proudly created with Wix.com